Namaz Tesbihatları

Namaz Tesbihatları

“Allahu  Ekber”
Anlamı: Allah en büyüktür.

“Subhane Rabbiyel Azim”
Anlamı: Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Semiallahulimen hamideh”
Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti.

“Rabbena leke’l-hamd”
Anlamı: Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

“Subhane Rabbiye’l-ala”
Anlamı: Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”
Anlamı: Allah’ın selamı üzerinize olsun

“Allahumme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”
Anlamı: Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

“Ala Resulina Muhammedin salavat”
Anlamı: Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine  olsun

“Subhanallahi ve’l-hamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”
Anlamı: Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

“Subhanallah”
Anlamı: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

“Elhamdulillah”
Anlamı: Hamd Allah’adır.

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mulku ve lehu’l hamdu ve huve alâ kulli şey’in kadîr”
Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab”
Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

“Amin”
Anlamı: (Duamın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.