Dualar

Dualar

Peygamber Efendimiz’in dualarından

“Yarabbim! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nur eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”

“Başka bir ilah yok, ancak Allah var. O’nun şeriki yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’nundur. O her şeye kadirdir. Allah’ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Yani servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtaramaz.”

“Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.”

“Ya Rabb, benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım, benim latifeleşmeleri mi, ciddiyet hallerimi, hataen ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”

“Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölümü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefat ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkta senden haşyetini istiyorum. Rıza halinde de, gadab halinde de ihlas sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i’tidalden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir nimet, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neşe ve huzur) istiyorum. Senden beni kazana razı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, saptırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi iman ziynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidayet rehberleri kıl.”

“Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re­sülünün senden istediğini istiyorum, Resülünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır.”

“Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızan yolunda benim zaafımı kuvvetlendir. Beni nasiyemden tutup hayra sevk et. İslam’ı rızamın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelilim beni aziz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”

“Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyadan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”

“Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.”