Fatiha Suresi

  Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿ Bizi...

Bakara Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Elif Lâm Mîm. ﴾1﴿ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru...

Al-i İmran Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Elif Lâm Mîm. ﴾1﴿ Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. ﴾2﴿ O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri...

Nisa Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana...

Maide Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size...

En’am Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri...

Araf Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Elif Lâm Mîm Sâd. ﴾1﴿ Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan...

Enfal Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla (Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz...

Tevbe Suresi

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur: ﴾1﴿ Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz...

Yunus Suresi

  Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Elif, Lâm, Râ. Bunlar hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir. ﴾1﴿ İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında kendileri...